Няма нито едно проучване с добро качество, което да показва, че хомеопатията работи

Category
митове

Много хора говорят, че всички висококачествени рандомизирани контролирани проучвания (РКП), тестващи хомеопатията, са негативни. Това не е вярно.

По-долу са посочени примери за положителни висококачествени РКП и систематични прегледи / мета-анализи тестващи различни видове хомеопатична терапия:

 • Индивидуализирано хомеопатично лечение на диария при деца. Мета-анализ на три плацебо-контролирани рандомизирани проучвания от Jacobs et al. 2003 г. показа, че хомеопатичното лечение намалява продължителността на диарията (р = 0,008).1
 • Индивидуализирано хомеопатично лечение на ушни инфекции (отит) при деца2,3
 • Хомеопатичното лекарство Galphimia glauca за сенна хрема (алергичен ринит)4
 • Лекарството Pollens 30С за сенна хрема (алергичен ринит)5
 • Комплексното хомеопатично лекарство Vertigoheel за световъртеж.6

Необходими са допълнителни изследвания за потвърждаване на резултатите от тези обещаващи проучвания, по-специално мащабни повторения от други изследователски екипи.

За да научите повече за обещаващите области на клиничните изследвания, вижте „Проучвания в хомеопатията – необходимостта от целенасочени изследвания“ от Tournier & Roberts, 2013.

 

Проблемът с „подбирането на черешите“

 

 

 

„Подбирането на черешите“ е практиката да се публикуват или цитират само положителните клинични проучвания за дадено лечение, като същевременно се игнорират противоречиви и отрицателни такива. Това може да доведе до изкривяване на доказателствата, поради което в последно време се наложи изследователските институции и фармацевтичните компании да оповестяват всички резултати от проучванията – и положителни, и отрицателни, така че балансът на доказателствата да бъде разгледан в своята цялост.

Когато категорично положителните изследвания се представят пред критиците на хомеопатията, те често казват, че това е „подбиране на череши“, защото има и други, отрицателни проучвания върху хомеопатията. Такива отрицателни проучвания обаче са уместни само ако тестват същото хомеопатично лечение за същото състояние.

В случая на изброените по-горе проучвания, доколкото ни е известно, няма други повторения на тези изпитвания, които дават отрицателни резултати, така че доказателствата са неопровержими.

Необходимостта от повтаряне на съществуващи изследвания

Тъй като изследванията в хомеопатията са сравнително нова област и има много ограничено финансиране за подпомагане на нови такива, бяха проведени само няколко висококачествени проучвания, камо ли да се повторят – нещо, което HRI (Институт за изследване на хомеопатията) иска да промени.

Както и когато станат достъпни повече проучвания тестващи същите тези хомеопатични лечения, базата от доказателства ще бъде актуализирана, тъй като тези открития ще са или потвърдени, или опровергани.

 

 

Референции

 1. Jacobs J, Jonas WB, Jiménez-Pérez M & Crothers D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials. Pediatr. Infect. Dis. J., 2003;22:229–234 | PubMed
 2. Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J., 2001; 20(2): 177-83 | PubMed
 3. Sinha MN, et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
 4. Wiesenauer M & Lüdtke R. A meta analysis of the homeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca. Forsch. Komplementärmed., 1996; 3: 230-234 | Link
 5. Reilly DT, Taylor MA, et al. Is homoeopathy a placebo response? Controlled trial of homoeopathic potency, with pollen in hayfever as model. Lancet, 1986; 2(8512): 881-886 | PubMed
 6. Schneider B, et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials, Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed