БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ПРИ ЖАБИ

ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ДЕЙСТВА НА МОДЕЛИ IN-VIVO В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

Хомеопатичният разтвор на тироксин удължава времето за развитие на поповите лъжички в жаби.

ЕКСПЕРИМЕНТ:

В естественото си състояние тиреоидният хормон тироксин играе съществена роля в метаморфозата на поповите лъжички в жаби. Изследователите разглеждат ефекта на хомеопатичния разтвор на тироксин върху времето за развитие на жабите.

Поповите лъжички са разделени на две отделни групи:

  • първата група се третира с вода (контролна група)
  • втората група се третира с хомеопатичен разтвор – а именно разреден и динамизиран разтвор – приготвен от тироксин: Тироксин 30 DH.

РЕЗУЛТАТ:

Времето за развитие на попови лъжички в жаби значително се удължава в групата, третирана с хомеопатичен разтвор на тироксин.

  • Експериментът се повтаря няколко пъти, винаги с едни и същи статистически значими резултати.
  • Тези резултати са потвърдени от 7 независими лаборатории.
  • Общо 1941 попови лъжички са третирани с хомеопатичен разтвор на тироксин.
  • Тези резултати се получават за висока степен на разреждане на тироксин 30 DH (извън теоретичното присъствие на молекули).
  • Хомеопатичните разтвори обикновено се получават след последователни разреждания до десета (DH) или до стотна (CH). Всяко разреждане е последвано от стъпка на динамизиране.

Endler PC, Scherer-Pongratz W, Harrer B, Lingg G, Lothaller H. Amphibians and ultra high diluted thyroxine–further experiments and re-analysis of data. Homeopathy. 2015;104(4):250‐256. doi:10.1016/j.homp.2015.10.001