Хомеопатията като част от съвременния интегративен подход към предизвикателствата на 21 век

Хомеопатията като част от съвременния интегративен подход към предизвикателствата на 21 век

Над 200 лекари присъстваха на 20-тата юбилейна конференция по клинична хомеопатия, която се състоя през месец май в Несебър. Събитието се организира от Българската медицинска хомеопатична организация и Европейската школа по клинична хомеопатия с подкрепата на световния лидер в хомеопатията френската компания BOIRON.

Темата на форума беше „Хомеопатията като част от съвременния интегративен подход към предизвикателствата на 21 век: постковид, онкология, метаболитни нарушения“. Над 20 български и световни светила представиха своя опит в диагностиката и лечението на тези проблеми. Хомеопатичното лечение, като неразделна част от медицинската практика, беше представено от лекторите на Европейска школа по клинична хомеопатия и други лекари с дългогодишна успешна практика.

Специален гост на събитието беше проф. Михаел Фрас, специалист по вътрешни болести в болничното отделение по онкология и професор от Университета по медицина във Виена. Той представи резултатите от негово проучване, публикувано в списание The Oncologist за оценката на  въздействието на хомеопатичното лечение върху качеството на живот и върху преживяемостта при пациенти с напреднал стадий на рак бял дроб. Данните от това многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване показват, че прилагането на хомеопатични лекарства, към конвенционалното лечение на рака на белия дроб, помага да се подобри качеството на живот на пациентите и поносимостта към тежката химиотерапия. Резултатите сочат, че благодарение на хомеопатията значително се подобряват 15 странични ефекти (умора, гадене, загуба на апетит и др.) и се  удължава преживяемостта на пациентите със 7 месеца. Хомеопатично лечение като поддържаща терапия при рак с експертен консенсус беше фокус на участието на д-р Ингрид Тюнисен, Белгия.

По традиция водещи специалисти във всяка една от дискутираните теми представиха на участниците новите тенденции в диагностика, профилактика и лечение на заболяванията.  Най-честите прояви на лекарствена токсичност при лечение на рака представи проф. П. Троянова, ИСУЛ „Царица Йоанна“, София, Имуноонкология – проф. В. Сарафян, МУ- Пловдив, „Адювантна терапия на болковия синдром в онкологията“ – доц. И. Чилова, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив и проф. Л. Пейчев МУ Пловдив, „Подходи при диагностика на онкологични заболявания на глава и шия“ –  доц. Н. Сапунджиев, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, „Съвременни аспекти на матаболитните болести“ – проф. М. Орбецова, МУ Пловдив и проф. Н. Бояджиева, МУ София, „Съвременни аспекти на диагностиката и лечение на диабет“ – доц. Д. Попова, ИСУЛ „Царица Йоанна“, София.  Постковид синдром през погледа на пулмолога беше представен от проф. К. Костов, Медицински Център INSPIRO, а д-р П. Загорчев допълни възможностите на хомеопатичното лечение при постковид синдром и постваксинални реакции. Соматичната симптоматика на ковид и постковид при децата представиха д-р С. Филчев, VМБАЛ и д-р К. Бачовска, МБАЛ „Здравето“, София. Ковид и детско психично здраве беше темата на лекциите на д-р Е. Вълчева, МУ Варна и д-р З. Угринова, ЕШКХ. Лектори в областта на хомеопатичната подкрепа при изброените патологии бяха също и д-р Р. Томова, д-р Д. Карабелова, д-р М. Иванов, д-р И. Енев, д-р К. Добрев и др.