ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА

ДЕЙСТВА ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА

В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

ХОМЕОПАТИЧЕН РАЗТВОР НА ARSENICUM ALBUM ПРЕДПАЗВА ВОДНАТА ЛЕЩА ОТ ЕФЕКТА НА ОТРАВЯНЕ С АРСЕН, КАТО ВЪЗСТАНОВЯВА РАСТЕЖА ИМ.

ЕКСПЕРИМЕНТ:

СТЪПКА 1

Изследователите интоксикират растения водна леща пачица с арсен. Така „стресирана“, лещата забавя растежа си в сравнение с неотровената леща.

СТЪПКА 2

След това растенията се разделят на две отделни групи:

  • първата група се третира с вода (контролна група)
  • втората група се третира с хомеопатичен разтвор – а именно разреден и динамизиран разтвор – приготвен от арсен (Arsenicum album)

РЕЗУЛТАТ (СЛЕД 2 до 6 ДНИ)

Растенията водна леща, третирани с хомеопатичния разтвор, се възстановяват и възобновяват растежа си по-бързо от тези, третирани с вода.

  • Експериментът се повтаря няколко пъти, винаги с едни и същи статистически значими резултати.
  • Тези резултати се получават за високи степени на разреждане, например с разтвор на Arsenicum album 33 DH (p <0,05) (извън теоретичното присъствие на молекули).

Jäger T, Scherr C, Simon M, et al. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid preparations on the growth rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.). ScientificWorldJournal. 2010 Nov 4;10:2112-2