БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ВЪРХУ КРЪВООБРАЩЕНИЕТО

ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ДЕЙСТВА НА МОДЕЛИ IN-VIVO В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

ЕКСПЕРИМЕНТ:

Известно е, че в измерима доза аспиринът разрежда кръвта. Изследователите разглеждат ефекта на хомеопатичния разтвор на аспирин върху кръвния поток при гризачи.

СТЪПКА 1

Гризачите са разделени на две отделни групи:

  • първата група се третира с неутрален разтвор (контролна група)
  • втората група се третира с хомеопатичен разтвор – а именно разреден и динамизиран разтвор, приготвен от аспирин

СТЪПКА 2

След това изследователите анализират кръвосъсирването при двете групи гризачи.

РЕЗУЛТАТ :

Хомеопатичният разтвор на аспирин 15 СН има протромботичен ефект, който повишава съсирването на кръвта в сравнение с неутралния разтвор.

Тези експерименти са довели до около двадесет публикации от 1987 г. насам в международни научни и медицински списания.

Aguejouf O, Eizayaga F, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. Prothrombotic and hemorrhagic effects of aspirin. Clin Appl Thromb Hemost. 2009;15(5):523-528

Doutremepuich C, Aguejouf O, Belon P. Effects of ultra-low-dose aspirin on embolization in a model of laser-induced thrombus formation. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 1996 ;22 Suppl 1:67-70