ХОМЕОПАТИЧНИТЕ РАЗТВОРИ

ИМАТ ЗАБЕЛЕЖИМИ СВОЙСТВА

ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА Е С УНИКАЛНА ПРИРОДА

Хомеопатичните разтвори имат специфични физикохимични свойства и биологични действия, които определят уникалната им същност.

ОТПРАВНА ТОЧКА

Хомеопатичните разтвори се правят от растителни, минерални или животински източници (наречени изходни вещества).

Изходното вещество се разрежда, след което се подлага на мощно разбъркване: динамизиране. Този етап от [разреждане + динамизиране] се повтаря, докато се получи желаният хомеопатичен разтвор.

Изследователите са провели експерименти по физика, химия и биология, за да изучат същността на тези хомеопатични разтвори.

ОПИТИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИКАТА И ХИМИЯТА

ЕТАП 1

Физиците и химиците са използвали различни техники 1, 2, 3, 4 за анализ на хомеопатични разтвори.

ЕТАП 2

Те наблюдават, че хомеопатичните разтвори имат различни физикохимични свойства в зависимост от изходното им вещество и нивото на разреждане (5 CH, 9 CH, 30 CH…) 1, 2, 3, 4

ОПИТИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЯТА

ЕТАП 1

Биолозите са работили върху различни модели на изследване (растения 5, клетки 6 и животни 7), за да оценят биологичната активност на хомеопатичните разтвори.

ЕТАП 2

Те отбелязват, че биологичното действие на хомеопатичните разтвори не е еднакво в зависимост от изходното им вещество и нивото на разреждане (5 CH, 9 CH, 30 CH…) 5, 6, 7

ИЗВОДИ:

Всички тези експерименти демонстрират уникалната природа на хомеопатичните разтвори, дори при високи степени на разреждане *.

* Говорим за големи степени на разреждане, когато не можем да очакваме, че ще останат молекули на изходното вещество (над прага, съответстващ на числото на Avogadro, т.е. над 12CH).

1.Rey L. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2003, 323 (C): 67-74.

2.Demangeat J.L. NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water” Journal of Molecular Liquids, 2009, 144, 32-9

3.Elia V et al. Experimental evidence of stable water nanostructures in extremely dilute solutions, at standard pressure and temperature. Homeopathy: the journal of the Faculty of Homeopathy, 2014, 103(1): 44-50

4.Cartwright SJ. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy. 2016 Feb;105(1):55-65.

5.Jäger T, Scherr C, Simon M, et al. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid preparations on the growth rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.). ScientificWorldJournal. 2010 Nov 4;10:2112-29

6.Venard C, Boujedaini N, Mensah-Nyagan AG, Patte-Mensah C. Comparative Analysis of Gelsemine and Gelsemium sempervirens Activity on Neurosteroid Allopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:407617

7.Endler PC, Scherer-Pongratz W, Harrer B, Lingg G, Lothaller H. Amphibians and ultra high diluted thyroxine–further experiments and re-analysis of data. Homeopathy. 2015;104(4):250‐256.