Хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Bellis perennis намалят образуването на сероми и приема на опиоидни аналгетици след мастектомия и реконструкция

Хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Bellis perennis намалят образуването на сероми и приема на опиоидни аналгетици след мастектомия и реконструкция

Публикация в престижното международно издания European Journal of Plastic Surgery* разглежда положителния ефект от употребата на  хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Bellis perennis при редукция на серома като усложнение на мастектомия и незабавна реконструкция на гърда. Изводите в нея са на базата на рандомизирано, двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване.

Ракът на гърдата е най-честият рак при жените, като 1 от 8 жени в САЩ развива това заболяване в даден момент от живота си. По-голямата честота на ранно откриване и прогресивно по-ефективните лечения повишават преживяемостта и тази тенденция следва да  продължи и в бъдеще.

Мастектомията е част от лечебния алгоритъм за значителен брой от случаите. Загубата на гръдна тъкан често може да бъде физически и психически инвалидизираща, затова често се прилагат реконструкции. Възстановяването на нормалните извивки на гърдата могат да подобрят психологическите и физически последствия от мастектомията. В САЩ процедурата придобива все по-голяма популярност при реконструкция на гърдите при жени с рак в ранен стадий, които са претърпели мастектомия – от 15% през 2000 г. до 43% през 2014г.

Серомата е често срещано усложнение на хирургическата намеса, резултат от възпалителния процес, който следва след мастектомия и реконструкция. Причина е за забавено възстановяване, поради необходимостта от поставянето на дренове за продължително време. Поради множеството предимства на хомеопатията все по-силна става световната тенденция за интегрирането ѝ с конвенционалната медицина. В публикуваното изследване са разгледани ефектите на Arnica monatana и Bellis perennis по отношение на превенцията на серома след мастектомия и реконструкция на гърда.

Проспективното двойно-сляпо рандомизирано проучване включва 55 пациентки, които претърпяват мастектомия и незабавна реконструкция на гърдата между януари 2016 и август 2017. В периода от операцията до премахването на дрена на пациентките произволно е прилагана схема с Arnica montana и Bellis perennis, или плацебо.

Средната възраст на оперираните е 47 години. Коморбидностите включват затлъстяване, захарен диабет, есенциална хипертония, фибромиалгия и хипотироидизъм (съответно при 1, 4, 6, 2 и 4 пациенти). Възрастта, BMI, типът на мастектомия и дисекция на лимфни възли са подобни между групите. Четиредесет и две гърди претърпяват процедура от един етап, а останалите – двуетапна. Анализът на данните показва, че  Arnica montana и Bellis perennis значително снижават времето за премахване на дрена (секреция <30ml) с 18% (2.4 дни, p <0.05), 11.1 (6.1) дни в сравнение с 13.5 (6.4) дни в групата с плацебо. Приемът на опиоидни аналгетици е по-нисък (p <0.057) в проучваната група.

Проучването показва, че хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Bellis perennis намалят образуването на сероми и приема на опиоидни аналгетици след мастектомия и реконструкция. На база на добрите резултати от проучването,  приложението на тези два хомеопатични медикамента се препоръчватна като добавка към терапията на пациентки, които претърпяват тези интервенции  и заради факта, че лечението с тях не е скъпо и е без странични ефекти.

* European Journal of Plastic Surgery, volume 43, pages 285–294 (2020)

Източник: https://link.springer.com/article/10.1007/s00238-019-01618-7