Световната здравна организация се ангажира за използането на потенциала на основаните на доказателства традиционна, допълваща и интегративна медицина

Световната здравна организация се ангажира за използането на потенциала на основаните на доказателства традиционна, допълваща и интегративна медицина

Първата по рода си Глобална среща на високо равнище за традиционната медицина на Световната здравна организация (СЗО) през август 2023 г. приключи със силен ангажимент за използването на потенциала на основаните на доказателства традиционна, допълваща и интегративна медицина (ТДИМ). Това решение е с цел подобряване на здравното покритие и постигане на заложените цели за устойчиво развитие до 2030 г. за здравето и благосъстоянието на хората и планетата.

Министри на здравеопазването от Г-20 и други страни, учени, практикуващи традиционна медицина, здравни работници и представители на гражданското общество от 88 държави участваха в срещата на върха, която се проведе в  Индия на 17 и 18 август 2023 г.

Срещата предостави платформа за всички присъстващи да споделят своя уникален опит, добри практики и идеи за сътрудничество.

Изграждане на доказателства и иновации

Данните от Глобалното проучване на традиционната медицина на СЗО за 2023 г., представено по време на срещата, показват, че около 100 държави имат национални политики и стратегии, свързани с ТДИМ. В много държави-членки на СЗО леченията с традиционна, допълваща и интегративна медицина са част от списъците с основни лекарства, пакети от здравни услуги, които се покриват от националното здравно осигуряване. Друг извод от проучването е, че голяма част от хората търсят традиционни, допълващи и интегративни медицински интервенции за лечение, превенция и управление на незаразни заболявания, палиативни грижи и рехабилитация.

Д-р Брус Ейлуърд, помощник-генерален директор в СЗО, подчерта необходимостта от „по-силна база от доказателства, която ще бъде приоритет на СЗО, за да се даде възможност на страните да разработят подходящи разпоредби и политики относно традиционната, допълваща и интегративна медицина. ”

Срещата също така подчерта важната роля, която изкуственият интелект може да играе за извличане на сложни налични данни за традиционната медицина и идентифициране на практики, които са обещаващи за по-нататъшна научна оценка. Тези доказателства могат да се превърнат в политики, които ускоряват безопасното и ефективно използване на традиционната медицина в здравните системи.

Насърчаване на колективни действия за по-здрава планета за по-здрави хора

При закриването на срещата на върха д-р Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа каза: „Заедно ние леко разклатихме статуквото, което твърде дълго разделяше различните подходи към медицината и здравето. Това, което казваме е, че ще си сътрудничим още повече, за да намерим оптимални начини да поставим традиционната, допълваща и интегративна медицина при първичната здравна грижа и подобряването на универсалното здравно покритие.“ Освен това той добави: „Ние повторихме колко е важно да получим по-добри доказателства за ефективността, безопасността и качеството на традиционната и допълнителната медицина. Това означава иновативни методологии за оценка и оценка на резултатите.“

 

Д-р Шяма Курувила, старши стратегически съветник и ръководител на Глобалния център за традиционна медицина на СЗО допълни: „Научихме много за съществуващите политики, инструменти и практики. Но е ясно, че ни предстои дълъг път в използването на науката за по-нататъшно разбиране, развитие и предоставяне на пълния потенциал на подходите на ТДИМ за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората в хармония с планетата, която ни поддържа.“

https://www.who.int/news/item/19-08-2023-global-partners-commit-to-advance-evidence-based-traditional–complementary-and-integrative-medicine