БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ВЪРХУ НЕВРОНАЛНИ КЛЕТКИ

ТОВА ДОКАЗВА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ДЕЙСТВА НА КЛЕТКИТЕ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

Хомеопатичен разтвор на Gelsemium sempervirens стимулира производството на хормон, който намалява стреса и безпокойството.

ОПИТ :

Невроналните клетки на гръбначния мозък произвеждат алопрегнанолон, хормон, участващ в управлението на стреса и тревожността.

СТЪПКА 1

Изследователите изолират невронални клетки от гръбначния мозък на плъх.

СТЪПКА 2

Невроналните клетки са разделени на две отделни групи:

  • първата група се третира с вода (контролна група)
  • втората група се лекува с хомеопатичен разтвор, а именно разреден и динамизиран разтвор на Gelsemium sempervirens 5 CH

РЕЗУЛТАТ :

Клетките, третирани с хомеопатичен разтвор на Gelsemium sempervirens 5 CH, произвеждат 5 пъти повече алопрегнанолон от клетките, които се третират с вода 1.

Други изследвания 2,3 потвърждават биологичния ефект на хомеопатичните разтвори на Gelsemium sempervirens върху невронните клетки.

1. Venard C, Boujedaini N, Mensah-Nyagan AG, Patte-Mensah C. Comparative Analysis of Gelsemine and Gelsemiumsempervirens Activity on NeurosteroidAllopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:407617
2. Olioso D, Marzotto M, Moratti E, Brizzi M, Bellavite P. Effects of Gelsemiumsempervirens L. on pathway-focused gene expression profiling in neuronal cells. J Ethnopharmacol. 2014;153(2):535[1}‐{2]539.
3. Marzotto M, Olioso D, Brizzi M, Tononi P, Cristofoletti M, Bellavite P. Extreme sensitivity of gene expression in human SH-SY5Yneurocytes to ultra-low doses of Gelsemiumsempervirens. BMC Complement Altern Med. 2014;14:104.