Медицинско проучване показва ефикасността на хомеопатията като съпътстващо лечение в онкологията за подобряване качеството на живот на пациентите

Медицинско проучване показва ефикасността на хомеопатията като съпътстващо лечение в онкологията за подобряване качеството на живот на пациентите

Проучване, проведено от проф. Михаел Фрас, специалист по вътрешни болести в болничното отделение по онкология и професор от Университета по медицина във Виена показва, че прилагането на хомеопатични лекарства, като допълнение към конвенционалното лечение на рака на белия дроб, помага да се подобри качеството на живот на пациентите и предизвиква по-добро понасяне на тежката химиотерапия. Резултатите сочат, че благодарение на хомеопатията значително се подобряват 15 странични ефекти (умора, гадене, загуба на апетит и др.) и се  удължава преживяемостта на пациентите със 7 месеца.

Резултатите от проучването са  публикувани в списание The Oncologist1  , специализирано в онкологията и хематологията. Проучването оценява въздействието на хомеопатичните лечения върху качеството на живот и върху преживяемостта при пациенти с напреднал стадий на рак бял дроб.

ЕКСПЕРИМЕНТ, КОЙТО СЛЕДВА СТРОГА МЕТОДОЛОГИЯ

Проф. Фрас провежда многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване с три групи:

  • В групата, наречена „хомеопатия“, пациентите получават в допълнение към конвенционалното лечение на рак, хомеопатично лечение;
  • В „плацебо“ група, пациентите получават в допълнение към конвенционалното лечение на рак, плацебо
  • в „контролна“ група, пациентите са получавали само конвенционалното си лечение за рак.

За да бъдат резултатите напълно обективни, нито пациентите, нито техните лекари са знаели дали получават хомеопатично лекарство или плацебо: това се нарича двойно-сляпо проучване.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обратна връзка относно оценката на качеството на живот

Пациентите са попълнили два специализирани въпросника за оценка на качеството на живот: в началото на проучването, на 9-та седмица и на 18-та седмица след старта на проучването. Тези въпросници оценяват различни параметри, например странични ефекти като умора, гадене, безсъние и загуба на апетит, които могат да се дължат на патологията, но и на конвенционалните лечения.

След 18-тата седмица всички параметри на качеството на живот, изследвани в групата „хомеопатия“, са значително подобрени в сравнение с групата „плацебо“, например намаляване на:

  • 78% на резултата за болката
  • 78% на резултата за гадене
  • 75% на резултата за умора
  • 67% на резултата за безсъние

 

 

Обратна връзка относно оценката на преживяемостта

Резултат от преживяемостта е оценен две години след началото на проучването.

Наблюдава се увеличаване на времето за преживяемост от 7 месеца при пациенти, лекувани с хомеопатично лечение в допълнение към конвенционалното им лечение в сравнение с контролната група (средна преживяемост от 16 месеца в групата с хомеопатия спрямо 9 месеца в контролната група)

 

ВАЖНО: Хомеопатичната терапия не може да излекува рака!

Това въздействие върху преживяемостта може да се обясни с подобряване на качеството на живот и намаляване на страничните ефекти, което би позволило на пациентите да понасят по-добре техните конвенционални лечения (като химиотерапия) и да избегнат прекъсвания на лечението.

Допълнителна проверена информация за клиничната хомеопатия, нейната ефективност може да намерите на сайтът za-homeopatiata.bg.

 

За Хомеопатията

„За Хомеопатията“ е научната и медицинска информационната кампания, част от международния проект Mon Homeo Mon Choix (Моята хомеопатия – моят избор monhomeomonchoix.fr). Нейната цел е да образова и да бъде достоверен източник на информация за хомеопатията. В основата на платформата е сайтът za-homeopatiata.bg, на който ще бъдат публикувани проверени факти за клиничната хомеопатия, нейната ефективност, както и ще бъдат опровергани най-честите митове и неверни твърдения. Източници на информацията на сайта са български и международни медицински партньори,  сред които Homeopathy research institute (hri-research.org), базирана в Лондон организация, посветена на популяризирането на висококачествени изследвания в хомеопатията на международно ниво. 

[1] М. Фрас и др., Хомеопатичното лечение като допълнителна терапия може да подобри качеството на живот и преживяемостта при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб: проспективен, рандомизиран, плацебо-контролиран, двойно-сляп, три- Arm, многоцентрово проучване , в The Oncologist , 2020. Връзка: https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/onco.13548