ХОМЕОПАТИЯТА ПРЕДИЗВИКВА РЕАКЦИЯ

НА ИМУННАТА СИСТЕМА

МЕДИЦИНСКО ПРОУЧВАНЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ПРЕДИЗВИКВА РЕАКЦИЯ НА ИМУННАТА СИСТЕМА

Мишки лекувани с хомеопатичен разтвор срещу болест на Шагас имат 87% по-висока преживяемост

 

Ново медицинско проучване показва, че хомеопатичните разтвори имат доказани биологични действия върху имунната система.

 

Бразилската изследователка Джислейн Фалковси-Темпорини провежда двойно сляпо, рандомизирано и контролирано проучване с 1400 мишки под стриктния контрол на комисия по етика и в съответствие с директивите за изследване на тестове върху животни. Нейната цел е да наблюдава дали и какъв имунен отговор предизвиква лечение с хомеопатичния разтвор Lycopodium clavatum 13CH върху животните, инфектирани от често срещан в тропиците кръвосмучещия паразит Trypanosoma cruzi. Този паразит е причинителят на болестта на Шагас, разпространена в Южна Америка. болестта на Шагас е потенциално животозастрашаваща болест, при която повечето пациенти остават асимптоматични през целия си живот. В почти една трета от случаите обаче, между 10 и 25 години след ухапването от този паразинт настъпват сърдечни, храносмилателни или неврологични усложнения. Според оценки на Световната здравна организация около 6-7 милиона души по света са заразени с Trypanosoma cruzi.

 

В проучването Джислейн Фалковси-Темпорини разпределя мишките в две групи. Първата контролна група е третирана с неутрален разтвор, а втората получава лечение с хомеопатичен разтвор на Lycopodium clavatum 13CH.

 

 

Резултатите от проучването, публикувано в списание Cytokine, категорично доказват, че при групата от животни, третирани с хомеопатичен разтвор на Lycopodium Clavatum 13CH се наблюдава модифициран имунен отговор и увеличена преживяемост от близо 87%.

 

Същите резултати  са възпроизведени и при второ проучване, този път с плъхове, което отново е проведено при най-стриктно спазване на уважението към животните. Това потвърждава, че за ефективността на хомеопатията съществуват строги, силни и възпроизведими научни доказателства.

Източници:

Falkowski-Temporini GJ, et al. Predominance of Th1 response, increase of megakaryocytes and Kupffer cells are related to survival in Trypanosoma cruzi infected mice treated with Lycopodium clavatum. Cytokine. 2016;88:57-61.

Brustolin Aleixo CF, et al. Beneficial immunomodulatory and neuro digestive effect in Trypanosoma cruzi infection after Lycopodium clavatum 13c treatment. Microb Pathog. 2017;112:1-4