БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ПРИ ИМУННИ КЛЕТКИ

ТОВА ДОКАЗВА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ДЕЙСТВА НА КЛЕТКИТЕ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

 

Хомеопатичен разтвор на Histaminum намалява активността на клетките на имунната система, отговорни за имунната реакция

ОПИТ :

При алергична реакция имунни клетки на човешкото тяло, наречени базофили, се активират и освобождават хистамин. Хистаминът е молекула, която отговаря за клиничните прояви при алергия.

СТЪПКА 1

Изследователите изолират базофили, извлечени от пациенти. След това тези изолирани клетки са поставени в контакт с алергена, за да бъдат активирани.

СТЪПКА 2

Базофилите са разделени на две отделни групи:

  • първата група се третира с вода (контролна група)
  • втората група се третира с хомеопатичен разтвор – разреден и динамизиран разтвор – приготвен от хистамин

РЕЗУЛТАТ :

Активирането на базофили е инхибирано в групата, третирано с хомеопатичен разтвор, в сравнение с групата, третирана с вода. Това инхибиране причинява намаляване на освобождаването на хистамин и следователно намаляване на алергичната реакция.

Експериментите, проведени с различни техники от 4 независими лаборатории във Франция, Италия, Холандия и Обединеното кралство, потвърждават тези резултати.

Тези резултати се получават за високи стойности на разреждане (извън теоретичното присъствие на молекули).

1. Belon P, Cumps J, Ennis M, et al. Histamine dilutions modulate basophil activation. Inflamm Res. 2004;53(5):181‐188.