ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИНАМИЗИРАНЕТО

ТОВА ДОКАЗВА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА НЕ Е ПРОСТО РАЗРЕЖДАНЕ

Динамизирането определя уникалната природа и биологичната активност на хомеопатичните разтвори.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИНАМИЗИРАНЕТО ?

Хомеопатичните лекарства се произвеждат от растителни, минерални или животински източници, наречени „щамове“ или „изходни материали“.

Този изходен материал се разрежда и след това се подлага на интензивно разклащане: динамизиране 1

След това тази стъпка [разреждане + динамизиране] се повтаря, докато се получи желаното ниво на разреждане за лекарството (5 CH, 9 CH, 15 CH …)..

СТЪПКА, КОЯТО Е ЖИЗНЕНО ВАЖНА ЗА УНИКАЛНАТА ПРИРОДА НА ХОМЕОПАТИЯТА

Изследователите са показали чрез физически анализи (например чрез използване на ядрено-магнитен резонанс) 2, че динамизирането позволява да се направи разлика между хомеопатичните разтвори и просто разредените разтвори.

СТЪПКА, КОЯТО Е ЖИЗНЕНО ВАЖНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

Изследователите сравняват биологичната активност на хомеопатичните разтвори с тази на просто разредени разтвори. Тези фундаментални проучвания, проведени предимно върху растения, показват, че динамизрането играе ключова роля: разреден и динамизиран хомеопатичен разтвор има биологични ефекти, които не биха били наблюдавани, ако просто бяха разредени 3

1. European Pharmacopoeia, 10th edition, Homoeopathic preparations, 04/2017:1038

2. Demangeat JL. Gas nanobubbles and aqueous nanostructures: the crucial role of dynamization. Homeopathy 2015;104(2):101-115

3. Betti L, Trebbi G, Kokornaczyk MO, Nani D, Peruzzi M, Dinelli G, Bellavite P, Brizzi M. Number of succussion strokes affects effectiveness of ultra-high-diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy. 2017 Feb;106(1):47-54. doi: 10.1016/j.homp.2016.12.001. Epub 2017 Jan 3. PMID: 28325224.