Здравно проучване във Франция показва, че пациентите лекувани с хомеопатия използват двойно по-малко антибиотици

Здравно проучване във Франция показва, че пациентите лекувани с хомеопатия използват двойно по-малко антибиотици

Пациентите, които избират да се консултират с лекари, които практикуват клинична хомеопатия използват по-малко антибиотици и противовъзпалителните медикаменти за инфекции на горните дихателни пътища отколкото тези, които имат лични лекари, които изписват само конвенционални медикаменти.

Това показва здравното националното представително проучване EPI3, което включва 825 общопрактикуващи лекари и 8 559 техни пациенти във Франция.

Високата консумация на антибиотични медикаменти е асоциирана с появата и разпространението на мулти-резистентни бактериални щамове в множество популации. По данни на Световната здравна организация,  към 2050 г. се очаква загиналите от антибиотична резистентност да достигнат 10 млн. души. Затова много държави са започнали програми, които целят редукцията на изписването на антибиотици от медицински специалисти.

В проучването са обхванати три групи общопрактикуващи лекари (ОПЛ) с различни нива на предпочитания за предписване на хомеопатия. В първата група са такива, които предписват единствено конвенционално лечение при лечение на инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Във втората група са ОПЛ, които изписват хомеопатично лечение заедно с конвенционално лечение, а във третата –  сертифицирани хомеопати, които в допълнение на хомеопатичната си практика предписват конвенционално лечение.

Пациентите, които избират да посещават сертифицирани лекари хомеопати, съобщават че употребяват средно половината от антибиотичните и противовъзпалителните (антипиретици/анти-инфламаторни) медикаменти в сравнение с тези, които посещават ОПЛ с чисто конвенционална практика. Тази тенденция се запазва за всичките 12 месеца от проучването. Резултатите не са много по-различни от тези при ОПЛ със смесена практика. Не се демонстрира статистически значима разлика в резолюцията на симптомите на заболяванията, нито в асоциираните усложнения при трите групи.

Предишни обсервационни проучвания, проведени в няколко страни, показват, че като резултат от неприлагането на антибиотици при предписването на лечение от общопрактикуващи лекари, използващи хомеопатия, не се наблюдава увеличаване на процента на усложнения при инфекции на горните дихателни пътища.

Допълнителна проверена информация за клиничната хомеопатия, нейната ефективност може да намерите на сайтът za-homeopatiata.bg.

Източници:

Grimaldi-Bensouda, Lamiae, et al. „Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007–2008.“ Plos one 9.3 (2014): e89990.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089990